Tanssin eettinen ohjeistus

Luodaan yhdessä turvallinen tila meille kaikille

Me Taitokolmiolla noudatamme Suomen Seuratanssiliiton (SUSEL) julkaisemaa tanssin eettistä ohjeistusta. Haluamme, että kaikki kokevat olonsa turvalliseksi tanssikursseilla, ja tähän tarvitaan meitä kaikkia. Lue siis ohjeet ennen kursseillle tuloa.

Me järjestäjinä, opettajina ja tanssijoina uskomme, että yhteinen jaettua turvallisuutta koskeva eettinen ohjeistus tekee tanssitapahtumistamme ja -tunneistamme helpommin lähestyttäviä, turvallisempia ja viihtyisämpiä.

Me oletamme, että osallistumalla toimintaamme olet lukenut ja hyväksynyt tämän toimintaohjeistuksen. Me odotamme kaikkien osallistujien auttavan tekemään toimintaympäristöstämme turvallisen, viihtyisän ja mukavan kaikille osallisille.

Hyväksyntä ja mukaanotto

Kaikki ovat tervetulleita
Me haluamme luoda tanssille puitteet, joissa jokainen voi tuntea olonsa
tervetulleeksi ja turvalliseksi sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, taitotasosta, fyysisestä olemuksesta, rodusta, etnisyydestä, uskonnosta tai maineesta riippumatta .

Nollatoleranssi häirinnälle
On meidän kaikkien vastuulla luoda ympäristö jossa kukaan ei tunne oloaan väheksytyksi tai syrjityksi. Kursseilla ei sallita minkäänlaista häirintää – sanallista, fyysistä, henkistä tai seksuaalista. Turvallisen kulttuurin edistäminen on meidän kaikkien vastuulla, ja me luomme sen yhdessä!

Vain opettaja antaa palautetta kurssilla
Tanssikurssille tullessaan jokainen kurssilainen keskittyy oman tanssin kehittämiseen. Palautteen antaminen toiselle ei edistä omaa tanssia. Se myös se häiritsee tunnin pitämistä ja aiheuttaa ikävän olon toisille. Jos osallistut parinvaihtoon, ymmärrät, että tanssit erilaisten tanssijoiden kanssa, ja tämä tehdään muita kunnioittaen ja arvostaen. Kurssilaiset eivät anna pyytämättä palautetta tai arvioita toisten tanssista

Tanssiroolit ovat vapaat
Pyrimme myös välttämään tanssin sukupuolittamista ja seksualisointia. Tanssimista ei tule ymmärtää luontaisesti romanttisena tai seksuaalisena. Rohkaisemme jokaista tanssimaan haluamassaan roolissa joko seuraajana, viejänä tai molemmissa rooleissa riippumatta oletetusta sukupuolestaan.

Aloittelijat ovat lämpimästi tervetulleita
Toivotamme tervetulleiksi ja tuemme aloittelevia tanssijoita ja tiedostamme, että uusien tulokkaiden voi olla vaikeaa liittyä tanssiyhteisöön. Teemme parhaamme, jotta myös aloittelevat tanssijat tuntevat olonsa tervetulleiksi.

Etiketti ja hyvät tavat

Tansseissa kuka tahansa saa pyytää ketä tahansa tanssimaan. Tanssiinkutsusta saa aina myös kieltäytyä ilman selitystä, kuitenkin kohteliaita käytöstapoja noudattaen. Parin kiittäminen tanssin jälkeen kuuluu hyviin tapoihin. Toiset meistä ovat aktiivisempia tanssijoita kuin toiset. On kuitenkin kohteliasta huomioida koko paikalla oleva yhteisö tanssimahdollisuuksia etsiessä. Ethän anna palautetta tansseissa, ellei sitä sinulta nimenomaisesti pyydetä.

Turvallisuus ja muiden huomioiminen

Tanssilattialla:
Meidän kaikkien tulee huomioida sekä tanssiparimme että muut tanssilattialla olevat. Jos vahingossa kosketat tai satutat ketä tahansa toista henkilöä, pyydät sitä heti anteeksi.

Lähiote ja akrobaattiset liikkeet:
Jos musiikki mielestäsi rohkaisee tavallista läheisempään tanssiotteeseen tai muuhun tavanomaisesta poikkeavaan toimintaan kuten heittoihin tai nostoihin, sovi asiasta aina etukäteen parisi kanssa. Kenenkään ei koskaan tulisi tanssiessa päätyä tilanteeseen, jossa he saattavat tuntea olonsa epämukavaksi tai turvattomaksi. Huomaathan, että turvallisuussyistä akrobaattiset liikkeet eivät kuulu seuratansseihin –niille on omat paikkansa näytöksissä ja kilpailuissa.

Sairastuminen:
Oletamme, että esimerkiksi flunssaan tai muuhun tarttuvaan tautiin sairastuneet tai itsensä kipeäksi tuntevat eivät osallistu tanssitunneille tai
-tapahtumiin.


Hygienia ja allergeenit:
Hyvä henkilökohtainen hygienia ja puhtaat vaatteet ovat odotusarvo tanssitunneilla ja -tapahtumissa. Huomioithan, että hajusteet ja muut allergeenit saattavat aiheuttaa oireita muille ja siksi niiden käyttöä tulisi välttää.Suosittelemme sen sijaan hajusteettomia deodorantteja.

Ohjeet koskevat meitä kaikkia

Me oletamme, että tämän ohjeistuksen noudattaminen takaa kaikille
osallistujille paremman kokemuksen. Toimintaohjeistusta rikkovaa
henkilöä voidaan pyytää poistumaan paikalta ilman oikeutta hyvitykseen.
Häneltä voidaan myös evätä pääsy tuleviin tilaisuuksiin järjestäjien
harkintakykyyn ja päätösvaltaan perustuen.

Konfliktien ratkaisu

Ymmärrämme, että konflikteja voi syntyä sosiaalisissa tilanteissa (usein johtuen väärinymmärryksistä, jotka voidaan selvittää ystävällisellä keskustelulla) ja tiedostamme, että tavallamme ratkaistanäitä tilanteita on suuri merkitys.

Käytännön neuvoja:
  • Jos huomaat joutuneesi tilanteeseen, jossa tätä eettistä ohjeistusta ei noudateta, tiedosta omat rajasi, ja ole valmis puhumaan kokemastasi. Viittaa tähän eettiseen ohjeistukseen. Jos tarvitset apua tai olet huolissasi, kerro asiasta opettajille, järjestäjille tai vastuuhenkilöille.
  • Jos näet konfliktin tai tilanteen, jossa tätä eettistä ohjeistusta ei noudateta, ilmoita opettajille, järjestäjille tai vastuuhenkilöille mahdollisimman pian.